.: نيروانا جان تا این لحظه ، 7 سال و 8 ماه و 19 روز سن دارد :.