.: نيروانا جان تا این لحظه ، 8 سال و 9 روز سن دارد :.