.: نيروانا جان تا این لحظه ، 7 سال و 6 ماه و 25 روز سن دارد :.